ความผันผวนของราคาเหล็กเป็นอย่างไร?

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าราคาเหล็กมันตกเรื่อยๆ ในอดีต แล้วจะหยุดได้เมื่อไร? ตอนนี้ราคาเหล็กถูกกว่าผัก ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป จะเป็นภัยต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รัฐบาลจีนออกกฎเศรษฐกิจเพื่อช่วยในการส่งออก เช่น อัตราแลกเปลี่ยน การลดดอกเบี้ย นวัตกรรม หวังว่าเราจะมีอนาคตที่ดีกว่าในการส่งออกเหล็ก


เวลาที่โพสต์: 14 ต.ค. - 2021